تبلیغات

Powered by Abzarak.com
مطالب قرآنی - پیش بینی های علمی قرآن که امروز ثابت شده است
قرآن بزرگترین معجزه است ومادنبال معجزه میگردیم!
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

نویسندگان

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

از آن جا که قرآن به عنوان معجزه جاودان به پیامبر گرامی(ص)، داده شده، حاوی معجزات فراوانی است که به گوشه هایی اشاره میکنیم: 1 - قرآن، دلیل بر صدق ادعای پپامبر(ص) در نبوت میباشد، چرا که میفرماید: "قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله".(1) و یا "ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله".(2) 2 - اعجاز قرآن از جهت فصاحت و بلاغت، به عبارتی خالی بودن قرآن از حروف و کلمات سنگین و نامأنوس و بد آهنگ و ناموزون و تعبیرات رکیک و سبک و نفرت‏انگیز، به علاوه تناسب کلام با مقتضای حال.3 - اعجاز قرآن از نظر معارف الهی، که در بر دارنده مسائل مربوط به ذات پاک خدا و اسماء و صفات او و معاد و عقاید مذهبی است که یکی از محک‏های آزمایش ادیان حق از باطل میباشد. 4 - اعجاز قرآن از نظر علوم روز و اکتشافات علمی، چرا که میفرماید: "و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیئی".(3) و در بر دارنده مسائلی از علوم طبیعی است که مسلّم است و منطبق با قواعد علمی امروز میباشد که بطور خلاصه به آن‏ها میپردازیم: 1 - قرآن و جاذبه عمومی، در آیه دوم سوره رعد به آن اشاره شده است. در این آیه میفرماید: آسمان بدون ستونی است که آن را مشاهده کنید. در ذیل این آیه در روایتی از امام رضا(ع) میخوانیم: "در آن جا (آسمان) ستون هایی هست، ولی شما آن را نمیبینید".(1) 2 - قرآن و آفرینش جهان،که در آیه یازدهم سوره فصلت و آیه سی انبیاء به آن اشاره شده است و حاوی نکات زیر میباشد: الف) جهان در آغاز به صورت گاز و دود بود. ب) جهان در آغاز به هم پیوسته بود، سپس کرات آسمانی از هم جدا شدند. ج) آغاز آفرینش موجودات زنده از آب است. 3 - حرکت زمین، که در آیه هشتاد و هشت سوره نمل به آن اشاره شده است. 4 - حرکت منظومه شمسی،در آیات سی و هشتم و چهلم، سوره یس به آن اشاره شده است. 5 - گسترش جهان، در آیه چهل و هفتم سوره ذاریات به آن اشاره شده است. 6 - زندگی در کرات دیگر،که در آیه بیست و نهم سوره شوری به آن اشاره شده است، در حالی که میدانیم حیات و زندگی، مخصوص کره زمین نیست. 7 - آفرینش کوه‏ها، که در سوره نحل، آیه پانزدهم و در نبأ، آیات ششم و هفتم و در مرسلات آیه بیست و هفت و در لقمان، آیه دهم به آن اشاره شده است. 8 - زوجیت گیاهان، که در پنج آیه به آن اشاره شده است: الف) آیه دهم لقمان، ب) آیه هفتم شعرا، ج) آیه هفتم ق، د) آیه پنجم حج، ه') آیه پنجاه و سوم طه، 9 - زوجیت عمومی، که در آیه چهل و نهم ذاریات و سی ششم یس به آن اشاره شده است. 10 - پرده برداری از تطورات جنین، که در آیه دوم سوره انسان و آیات بیستم تا بیست و سوم مرسلات و چهاردهم مؤمنون به آن اشاره شده است. 11 - سخن گفتن از أثرات مهم جو زمین، در آیات سی و دوم انبیاء و هفتاد و نهم نحل و یکصد و بیست و پنج انعام. 12 - علل نزول باران و تگرگ، آیه چهل و سوم سوره نور. 13 - رابطه رعد و برق و باران، در آیات بیست و چهاروم روم و دوازدهم رعد. 14 - قانون توازن، در آیه نوزدهم سوره حجر.15 - قانون تلقیح،در آیه بیست و دوم سوره حجر. 16 - راه تشخیص هویت انسان، در آیات سوم و چهارم قیامت. 17 - پرده برداری از عظت آفرینش آسمان‏ها،در آیة پنجاه و هفت سوره مؤمن. 18 - قاره‏های ناشناخته، در آیه هفدهم الرحم و سی و هشت زخرف. 19 - کرویت زمین،در آیات یکصد و سی و هفت اعراف و یکصد و سی و هفت صافات و چهلم معارج.(4) قرآن اعجازهای فراوان دیگری از نظر تاریخ و وضع قوانین و اخبار غیبی و عدم تضاد و اختلاف و غیره دارد که میتوانید به کتاب‏های علوم روز و اعجاز قرآن و تفسیر پیام قرآن، آیت اللَّه مکارم شیرازی و تفسیر بیان مرحوم آیت اللَّه خوئی و تفاسیر دیگر امثال تفسیر نمونه و تفسیر المیزان مراجعه نموده و از دریای بیکران قرآن بهره‏مند گردید. پی نوشت‏ها:1 - اسراء (17)، آیه 88. 2 - یونس (10)، آیه(38). 3 - نحل (16)، آید 89. 4 - آیت اللَّه خویی، بیان در علوم و مسائل کلی قرآن، ج اول، ص 73 - 170، با تلخیص؛ آیت اللَّه مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج هشتم، ص 75 - 327، با تلخیص.سؤال‏: آیا به تمام نکات علمی روز در قرآن اشاره شده است؟پاسخ: ابتدا باید هدف از نزول قرآن را دانسته، سپس به پاسخ بپردازیم.قرآن، کتاب انسان سازی است که هدف آن راهنمایی بشر به راه راست و هدایت وی در مسیر تکامل میباشد. قرآن راه خیر و شر را به بشر مینماید و طریقه وصول به آن را روشن میگرداند تا بشر با به کار بستن این برنامه زندگانی به خدا تقرب جوید و به سعادت و کمال نائل شود. قرآن کتابی است که حتی در زمینه مسائل شرعی به ذکر کلیات بسنده نموده است؛ به طور مثال فقط حکم وجوب نماز و روزه بیان شده و کیفیت آن در روایات آمده است. این کتاب آسمانی، کتاب فیزیک، گیاه‏شناسی، زیست‏شناسی و یا روانشناسی نیست اما در عین حال سعادت و کمال انسان‏ها هماهنگ با حقایق جهان هستی است و برنامه‏ای که برای خوشبختی از طرف خداوند ترسیم شده، بی ارتباط با حقایق عالم هستی نبوده، بلکه جزئی از آن است ؛ بنابراین لازمه برنامه الهی که در قرآن آمده، آن است که انسان حقیقت عالم را بشناسد. در قرآن، این حقایق بیان میشود تا انسان به عظمت خدا و علم و قدرت بیکران الهی دست یابد. این مسئله در راستای دست یابی انسان به سعادت و کمال است، به همین جهت از آنها تعبیر به نشانه‏های الهی میشود که انسان با درک آنها پی به حقیقتی که در پس این آیات و نشانه‏ها قرار دارد نائل شود؛ بنابراین، اهداف را در آیاتی که مربوط به عالم هستی و جهان طبیعت است میتوان جستجو نمود:1 - پی بردن به عظمت و قدرت الهی2 - شکر گزاری نعمت‏های الهی 3 - انسان با دیدن این عظمت‏ها و توجه به آن، معرفت فطری پیدا کرده و شناختش شکوفا شده و با ایمانی راسخ‏تر فرامین الهی را به جا میآورد.بنابراین قرآن یک کتاب تربیت و انسان ساز است که برای تکامل فرد و جامعه در هر جنبه‏های معنوی و مادی نازل شده است. قرآن یک دائرةالمعارف بزرگ نیست که تمام جزئیات علوم ریاضی، جغرافیا، شیمی، فیزیک، گیاه‏شناسی و مانند آن در آن آمده باشد، هر چند در برخی مواقع به (تناسب بحث‏های توحیدی و تربیتی) پرده از روی قسمت‏های حساس از دانش‏ها برداشته است، ولی آن چه قرآن به خاطر آن نازل شده و هدف اصلی و نهایی قرآن را تشکیل میدهد، انسان سازی است که در این زمینه چیزی را فرو گذار نکرده است.پس نباید ضرورتاً در جستجوی تمام قوانین و تئوریهای فیزیک و شیمی و زیست‏شناسی و غیره در قرآن بود، یا درصدد تطبیق نظریه‏ها و تئوریهای جدید با آیات بود. در قرآن بخشی از حقایق علمی در مورد عالم طبیعت به صورت کلی و مطلق، بی آنکه صراحت در یک قانون یا نظریه علمی داشته باشد، بیان شده است؛ یعنی در بخشی که خداوند در مورد عالم طبیعت و جهان هستی سخن میگوید، نباید در جستجوی تطبیق با برخی از نظریه‏های علمی بود، زیرا چه بسا این قوانین و نظریه‏ها پس از گذشت مدت زمانی، بطلان آنها اثبات شود، نتیجه آن خواهد بود آیه‏ای را که با تئوری علمی تطبیق داده‏ایم باطل شود، مگر آنکه قانون مسلّم علمی باشد، مانند کروی بودن زمین و حرکت آن که برخی آیات با این قوانین تطبیق میکند.

نوشته شده توسط :S.H.Z...R21
جمعه 5 آذر 1389-12:07 ق.ظbahar22

كد پرواز پرندگان

FreeCod Fall Hafez

< / html >

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس